Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 06 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:55 23/02/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 8 năm 2018, từ 19/02/2018 đến 25/02/2018 )

HS học lại sau tết nguyên đán bắt đầu từ 21/02 (6 âm lịch)

GVCN, GVBM nắm số lượng HS vắng hàng ngày để theo dõi, duy trì số lượng HS sau teetsnguyeen đán.

Thứ năm (22/02)

Sinh hoạt chuyên môn tổ: nội dung:

ND BDTX 3, modul 34; 35; 36; 37.

Chuẩn bị sinh hoạt chuyên môn cụm.

 

Các tin khác