Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 23 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

THÔNG BÁO - Về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19 (Từ ngày 17/02/2020 đến hết tháng 02/2020) - Phân công lịch trực phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1059/UBND-GD ngày 15/02/2020 và chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Quảng Điền tại Công văn số ...

Trang 1/12