Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 28 tháng 06 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Đội bóng đá nam của cán bộ giáo viên nhân viên xã Quảng Thành đoạt giải Nhì
Tham gia giải bóng đá của Liên đoàn LĐ huyện Quảng Điền - Công đoàn Giáo dục về việc tổ chức giải bóng đá năm 2017. Đội bóng cụm ...

Trang 1/3
1 2 3