Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 03 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

THÔNG BÁO - Về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19 (Đến hết ngày 12/4/2020) - Lịch phát sóng dạy học qua truyền hình (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 12/4/2020)
Thực hiện Thông báo số 51/PGD&ĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2020 của Phòng GD&ĐT huyện Quảng Điền về việc thông báo cho trẻ mầm non, học sinh tiểu ...

Trang 1/13