Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 26 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” chào mừng 26.3 của trường THCS Đặng Tất
Vào ngày 21.3.2019 Trường THCS Đặng Tất đã tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" cho toàn thể học sinh của trường, ...

Trang 1/5
1 2 3 4 5