Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 23 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Học sinh trường THCS Đặng Tất tham quan triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý”
Ngày 08-10, học sinh khối 9 trường THCS Đặng Tất tham quan triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những ...

Trang 1/11