Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 13 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Trường THCS Đặng Tất vừa trao tặng quà tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dich bệnh Covid-19.
Nhằm kịp thời hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do hậu quả dịch bệnh Covid-19 gây nên, từ ngày 28 tháng 4 năm 2020 ...

Trang 1/14