Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 18 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 13:55 16/09/2019  

Tuần 38 năm 2019
Từ ngày 16/09/2019 đến ngày 22/09/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(16/09/2019)

Chào cờ - Hội ý GVCN.

Triển khai tập huấn sơ cấp cứu và hỗ trợ khẩn cấp cho học sinh khối 6, 9 (TPT, Y tế).

Hội ý BGH, TPT, TT Tổ Văn phòng - Xây dựng kế hoạch công tác tuần.

Chào cờ - Hội ý GVCN.

Triển khai tập huấn sơ cấp cứu và hỗ trợ khẩn cấp cho học sinh khối 6, 9 (TPT, Y tế).

Lao động - Lớp 9.4

Thứ Ba
(17/09/2019)

Kiểm tra việc đăng ký, mượn trả thiết bị dạy học (Chuyên môn)

Lao động - Lớp 7.1

14h30 - Họp Liên tịch

Thứ Tư
(18/09/2019)

Tiếp tục cập nhật hồ sơ Thư viện (N.Anh)

Lao động - Lớp 7.2

Sửa chữa quạt, bảng điện phòng bộ môn Tiếng Anh, lớp 8.2, 8.3 (T.Huy)

Thứ Năm
(19/09/2019)

7h30 - Tập huấn nâng cao giải toán trên MTCT  cả ngày tại TT GDTX tỉnh số 54 Ngô Quyền, Huế (T.Quý)

Tiếp tục cập nhật hồ sơ Thư viện (N.Anh)

Thứ Sáu
(20/09/2019)

Kiểm tra máy tính các phòng bộ môn (T.Huy)

Lao động - Lớp 8.4

14h00 - Tổ chức hoạt động ngoại khóa tìm hiểu lịch sử cách mạng Việt Nam (BGH, TPT, Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD, GVCN - Học sinh khối 8, 9)

Thứ Bảy
(21/09/2019)

7h30 - Trang hoàng Hội nghị

Chủ Nhật
(22/09/2019)