Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 20 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 22:07 17/03/2019  

Tuần 12 năm 2019
Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/03/2019)

Chào cờ.

Hội ý GVCN, nắm tình hình chuyên cần của học sinh. 

Phổ biến kế hoạch ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn", hoạt động "Về nguồn" đến GVCN;

Giao ban công tác- Xây dựng kế hoạch công tác tuần;

Thông báo đến học sinh nhận quà của các nhà hảo tâm.

Hội ý GVCN, nắm tình hình chuyên cần của học sinh; 

Phổ biến kế hoạch ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn", hoạt động "Về nguồn" đến GVCN;

Thông báo đến học sinh nhận quà của các nhà

hảo tâm.

Chào cờ.

Thứ Ba
(19/03/2019)

7h15 - Họp rà soát tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn", hoạt động "Về nguồn" (Thành phần: Theo Quyết định);

9h00 - Phổ biến đến học sinh kế hoạch, nội quy hoạt động "Về nguồn" (BGH, TPT, BTCĐ);

10h15 - Làm việc với Ban đại diện CMHS (BGH, CTCĐ, TPT,  Ban ĐDCMHS)

Rà soát công tác tổ chức các hoạt động 26.3 (BGH, các bộ phận)

Thứ Tư
(20/03/2019)

Nắm tình hình dạy - học (BGH)

Kiểm tra việc thực hiện chương trình (BGH)

Thứ Năm
(21/03/2019)

Tổng hợp SKKN (T.Vững)

9h00 - Kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9 (BGH, Văn thư, GVCN K9)

9h30 - Trang hoàng hoạt động ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" (Thành phần: T.Phúng, T.Quý, T.Vinh, T.Khánh, T.Lâm, T.N Hiền, T.Thuần)

13h30 - Tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" (BTC, các tiểu ban, GVCN, HS toàn trường)

Thứ Sáu
(22/03/2019)

Kiểm tra việc bổ sung hồ sơ của học sinh khối 9 (GVCN, Văn thư)

Lập danh sách học sinh tham gia thi nghề phổ thông (Văn thư)

Thứ Bảy
(23/03/2019)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá thi đua khối 7, 8 (TPT)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá thi đua khối 6,9 (TPT)

Chủ Nhật
(24/03/2019)

Dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã Quảng Thành

Trực cơ quan: Bảo vệ

Trực cơ quan: Bảo vệ