Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 18:54 02/12/2018  

Tuần 49 năm 2018
Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 09/12/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(03/12/2018)

Chào cờ.

Hội ý GVCN (HT, TPT)

Xây dựng kế hoạch công tác tuần 16.

Triển khai công tác kiểm tra học kỳ I

Chào cờ.

Hội ý GVCN (HT, TPT)

Triển khai công tác kiểm tra học kỳ I.

Họp Hiệu trưởng.

Thứ Ba
(04/12/2018)

Nắm tình hình triển khai đề cương ôn tập khối 6 (BGH)

7h30 - Tiếp xúc cử tri tại Thanh Hà (Hiệu trưởng)

13h30 - Họp tổ HĐND tại UBND (Hiệu trưởng)

Thứ Tư
(05/12/2018)

Tham gia tập huấn KHKT tại Phòng GD&ĐT (HT, T.Minh, C.Nhân, T.Quang, T.Toàn)

Lập danh sách phòng thi khối 6 (Văn thư)

Nắm tình hình triển khai đề cương ôn tập khối 7 (BGH)

Thứ Năm
(06/12/2018)

Nắm tình hình triển khai đề cương ôn tập khối 9 (BGH)

Lập danh sách phòng thi khối 7 (Văn thư)

9h00 - Tham gia khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện dự án HIPE 2018 tại Phòng GD&ĐT (T.Phúng, C.Hường, C.Trang, T.Khánh)

13h30 - Họp Hội đồng sư phạm

Thứ Sáu
(07/12/2018)

Lập danh sách phòng thi khối 8 (Văn thư)

7h30 - Dự tổng kết công tác Đoàn tại Quảng Thành (BTCB, TPT)

Nắm tình hình triển khai đề cương ôn tập khối 8 (BGH)

Lập danh sách phòng thi khối 9 (Văn thư)

14h30 - Kiểm điểm của BGH (BGH, CTCĐ, BTCĐ, TPT, T.Quang, T.Tra)

Thứ Bảy
(08/12/2018)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá thi đua, thực hiện nề nếp các khối 6, 9 (TPT)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá thi đua, thực hiện nề nếp các khối 7, 8 (TPT)

Chủ Nhật
(09/12/2018)

Trực bảo vệ cơ quan: Bảo vệ

7h15 - Họp Chi bộ - Kiểm điểm cuối năm

Trực bảo vệ cơ quan: Bảo vệ