Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 26 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 17:55 12/01/2020  

Tuần 3 năm 2020
Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(13/01/2020)

Chào cờ

Hội ý GVCN đầu tuần (Hiệu trưởng, TPT, GVCN)

Tuyên truyền đến học sinh khối 6, 9 về thực hiện các quy định về vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm

Giao ban, xây dựng kế hoạch công tác tuần (BGH, TPT, TTVP)

Thi GV dạy giỏi cấp huyện: Cô Huyền Trang - Tiết 3 tại THCS Đặng Dung; Cô Thùy Trinh - Tiết 3 tại THCS Nguyễn Hữu Đà

Kiểm kê thiết bị dạy học (T.Huy)

Kiểm kê thiết bị dạy học (T.Huy)

Hội ý GVCN đầu tuần (Hiệu trưởng, TPT, GVCN)

Chào cờ

Tuyên truyền đến học sinh khối 7, 8 về thực hiện các quy định về vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, đồ chơi nguy hiểm bị cấm

Tổng hợp danh sách học sinh đăng ký dự thi học sinh giỏi, giáo viên coi thi học sinh giỏi cấp huyện (T.Vững)

Thứ Ba
(14/01/2020)

Tham dự buổi tặng “Học bổng Chí Thiện” đợt 1 năm 2020 và quà Tết Canh Tý cho học sinh (T.Vững - em Huỳnh Thị Mỹ Liên lớp 6.3)

Lập hồ sơ chuẩn bị bàn giao công tác của bộ phận Thiết bị (T.Huy)

Nắm tình hình bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp (BGH)

Chấm thi GV dạy giỏi cấp huyện (Hiệu trưởng)

Thi GV dạy giỏi cấp huyện: Thầy Quý - Tiết 8 tại THCS Đặng Hữu Phổ

Thứ Tư
(15/01/2020)

Thi GV dạy giỏi cấp huyện: Cô Huyền Trang - Tiết 1 tại THCS Nguyễn Đình Anh; Cô Thùy Trinh - Tiết 4 tại THCS Đặng Hữu Phổ

Chấm thi GV dạy giỏi cấp huyện (Hiệu trưởng)

Báo cáo sơ kết học kỳ I (Hiệu trưởng)

Thứ Năm
(16/01/2020)

Bàn giao hồ sơ, công việc của nhân viên thiết bị (BGH, Kế toán, Nhân viên thiết bị)

13h30 - Sơ kết Tổ chuyên môn

Thứ Sáu
(17/01/2020)

Chấm thi GV dạy giỏi cấp huyện (Hiệu trưởng)

Kiểm tra việc cập nhật điểm tại cổng thông tin, sổ gọi tên và ghi điểm (BGH)

Thứ Bảy
(18/01/2020)

Đánh giá công tác thi đua của các khối 6, 9 (TPT)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Thi GV dạy giỏi cấp huyện: Thầy Quý - Tiết 9 tại THCS Đặng Hữu Phổ

Chấm thi GV dạy giỏi cấp huyện (Hiệu trưởng)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá công tác thi đua của các khối 7, 8 (TPT)

Chủ Nhật
(19/01/2020)

7h30 - 9h00: Họp phụ huynh học sinh cuối học kỳ 1 (T.p: BGH, TPT, Thủ quỹ, GVCN khối 6, 9)

9h00 - 10h30: Họp phụ huynh học sinh cuối học kỳ 1 (T.p: BGH, TPT, Thủ quỹ, GVCN khối 7, 8)