Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 23 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 20:43 21/10/2018  

Tuần 43 năm 2018
Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/10/2018)

Chào cờ - Tuyên truyền phòng ngừa bệnh tay, chân, miệng.

Hội ý GVCN.

Họp giao ban đầu tuần - Xây dựng kế hoạch công tác tuần 10.

Tiếp tục hoàn thành hồ sơ phổ cập năm 2018 (T.Vững, C.Ánh)

Triển khai kế hoạch kiểm tra toàn diện

13h30 - Họp UBKT Đảng ủy (Hiệu trưởng)

Ký các phiếu điều tra phổ cập năm 2018 (T.Huy).

Hoàn thiện các tờ trình, quyết định PC năm 2018 (C.Ánh).

Tiếp tục hoàn thành hồ sơ phổ cập năm 2018 (T.Vững, C.Ánh)

Thứ Ba
(23/10/2018)

8h00: Duyệt nội dung ngoại khóa ATGT năm 2018 khối 7 (T.p: Theo Quyết định)

Kiểm tra hồ sơ tổ, giáo viên (T.Vững)

8h00: Duyệt nội dung ngoại khóa ATGT năm 2018 khối 7 (T.p: Theo Quyết định)

Rà soát các nội dung hoạt động ngoại khóa ATGT (Hiệu trưởng, TPT)

Kiểm tra hồ sơ tổ, giáo viên (T.Vững)

Thứ Tư
(24/10/2018)

Tham gia đoàn đánh giá ngoài trường THCS Đặng Hữu Phổ (Hiệu trưởng)

Kiểm tra hồ sơ tổ, giáo viên (T.Vững)

Tham gia đoàn đánh giá ngoài trường THCS Đặng Hữu Phổ (Hiệu trưởng)

Kiểm tra hồ sơ tổ, giáo viên (T.Vững)

Trang hoàng, sắp xếp hội trường chuẩn bị ngoại khóa (BCH Chi đoàn, HS lao động)

Thứ Năm
(25/10/2018)

Tham gia đoàn đánh giá ngoài trường THCS Đặng Hữu Phổ (Hiệu trưởng)

7h15: Tổ chức ngoại khóa ATGT tại NVH Quảng Thành

Tham gia đoàn đánh giá ngoài trường THCS Đặng Hữu Phổ (Hiệu trưởng)

Thứ Sáu
(26/10/2018)

Kiểm tra hoạt động dạy -học.

Kiểm tra việc cập nhật điểm vào cổng thông tin - Sổ gọi tên và ghi điểm (PHT)

Kiểm tra việc sử dụng phòng thực hành Hóa, thiết bị dạy học môn Lý, Sinh.

Thứ Bảy
(27/10/2018)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá thi đua, nề nếp khối 6, 9 (TPT)

Kiểm tra việc cập nhật điểm vào cổng thông tin - Sổ gọi tên và ghi điểm (PHT)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá thi đua, nề nếp khối 7, 8 (TPT)

Kiểm tra việc cập nhật điểm vào cổng thông tin - Sổ gọi tên và ghi điểm (PHT)

Chủ Nhật
(28/10/2018)

Trực bảo vệ cơ quan: Bảo vệ

Trực bảo vệ cơ quan: Bảo vệ