Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 03 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 19:01 29/11/2020  

Tuần 49 năm 2020
Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 06/12/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(30/11/2020)

Chào cờ

Hội ý giáo viên chủ nhiệm đầu tuần (Hiệu trưởng)

Hội ý xây dựng kế hoạch công tác tuần

Tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật (TPT)

GVCN cập nhật đánh vắng tháng 11

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong ngành Giáo dục năm 2020

14h00 - Họp Hội đồng xét nâng lương đợt II năm 2020 (BGH, Kế toán, CTCĐ, Thanh tra)

Hội ý giáo viên chủ nhiệm đầu tuần (Hiệu trưởng)

Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong ngành Giáo dục năm 2020

Tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật (TPT)

GVCN cập nhật đánh vắng tháng 11

Chào cờ

Thứ Ba
(01/12/2020)

Tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật (TPT)

Tiếp tục kiểm tra hồ sơ giáo viên (T.Vững)

Tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật (TPT)

Tiếp tục kiểm tra hồ sơ giáo viên (T.Vững)

Thứ Tư
(02/12/2020)

Nắm tình hình thực hiện chương trình, dạy bù đảm bảo chương trình dạy học (BGH)

Tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật (TPT)

13h30 - Đón đoàn kiểm tra vệ sinh trường học lần thứ II của Trung tâm Y tế huyện (02.12)

Nắm tình hình thực hiện chương trình, dạy bù đảm bảo chương trình dạy học (BGH)

Tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật (TPT)

Thứ Năm
(03/12/2020)

Tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật (TPT)

Tập huấn Chương trình giáo dục STEM tại THPT Quốc Học (T.Quang, C.Tâm, T.Long)

9h00 - Họp Hội đồng sư phạm

13h30 - Họp Chi bộ, phân tích chất lượng đảng viên cuối năm (Toàn thể Đảng viên)

Tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật (TPT)

Tập huấn Chương trình giáo dục STEM tại THPT Quốc Học (T.Quang, C.Tâm, T.Long)

Thứ Sáu
(04/12/2020)

Tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật (TPT)

Tập huấn Chương trình giáo dục STEM tại THPT Quốc Học (T.Quang, C.Tâm, T.Long)

Tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật (TPT)

Tập huấn Chương trình giáo dục STEM tại THPT Quốc Học (T.Quang, C.Tâm, T.Long)

Thứ Bảy
(05/12/2020)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật (TPT)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Tham gia bồi dưỡng kiến thức pháp luật (TPT)

Chủ Nhật
(06/12/2020)

7h30 - Học sinh tham dự Lễ Vinh danh “Học sinh Danh dự toàn trường” (Lê Thị Hồng Nhi - 9.2; Văn Thị Trà My 6.3) tại Di Luân Đường – Quốc Tử giám, Số 01 đường 23 tháng 8, thành phố Huế.