Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 24 tháng 08 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2017

Cập nhật lúc : 08:53 21/08/2017  

Tuần 34 năm 2017
Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/08/2017)

Chào cờ - Họp GVCN.

Xây dựng kế hoạch năm học của lớp.

Họp giao ban công tác tuần.

8h00 - Dự hội nghị công tác dạy nghề phổ thông tại TT GDNN - GDTX Quảng Điền (PHT)

Triển khai việc chi trả tiền cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo (Thủ quỹ)

Nắm tình hình nề nếp đầu năm (TPT)

Lao động vệ sinh khuôn viên trường (Lớp 6.1 - C.Hiền)

Xây dựng kế hoach năm học của lớp

Chào cờ - Họp GVCN.

Thứ Ba
(22/08/2017)

Tập huấn phần mềm học tập trực tuyến Viettel Study tại trường THPT Quốc Học (HT-T.N Sơn)

8h00 Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo (PHT)

Nắm số lượng học sinh các lớp khối sáng (Văn thư)

Kiểm tra việc thực hiện nề nếp khối sáng (TPT)

Tập huấn phần mềm học tập trực tuyến Viettel Study tại trường THPT Quốc Học (HT-T.N Sơn)

13h30 - Họp Trung trung tâm học tập Cộng đồng (PHT)

Lao động vệ sinh khuôn viên trường (Lớp 9.1 - C.Hiền)

Kiểm tra việc thực hiện nề nếp khối chiều (TPT)

Nắm số lượng học sinh các lớp khối chiều (Văn thư)

Thứ Tư
(23/08/2017)

Tập huấn phần mềm học tập trực tuyến Viettel Study tại trường THPT Quốc Học (HT-T.N Sơn)

Nắm tình hình học sinh chưa đến lớp đầu năm (BGH)

Nắm số lượng học sinh các lớp khối sáng (Văn thư)

Lao động vệ sinh khuôn viên trường (Lớp 8.1 - C.Hiền)

Tập huấn phần mềm học tập trực tuyến Viettel Study tại trường THPT Quốc Học (HT-T.N Sơn)

Nắm số lượng học sinh các lớp khối chiều (Văn thư)

Thứ Năm
(24/08/2017)

Kiểm tra việc sắp xếp các phòng bộ môn (PHT - Thiết bị)

Lập danh sách học sinh khối 8 đăng ký học nghề năm học 2017-2018.

13h30 - Sinh hoạt chuyên môn: 

Thứ Sáu
(25/08/2017)

Kiểm tra nề nếp khối sáng (TPT)

Lao động vệ sinh khuôn viên trường (Lớp 7.1 - C.Hiền)

Kiểm tra nề nếp khối chiều (TPT)

Thứ Bảy
(26/08/2017)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá nề nếp - thi đua (TPT)

Đánh giá nề nếp - thi đua (TPT)

Chủ Nhật
(27/08/2017)

Bảo vệ trực cơ quan

Bảo vệ trực cơ quan