Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 20 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 09:13 07/06/2019  

Tuần 24 năm 2019
Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(10/06/2019)

Trực giải quyết công tác Văn phòng: Cô Ánh.

Kiểm tra công tác tài chính tại Phòng Tài chính (C.Tư)

Trực cơ quan: Thầy Long

Kiểm tra công tác tài chính tại Phòng Tài chính (C.Tư)

Trực cơ quan: Thầy Long

Thứ Ba
(11/06/2019)

Trực giải quyết công tác Văn phòng: Cô Ánh - Cô Tư

Trực cơ quan: Cô D.Hiền

Trực cơ quan: Cô D.Hiền

Thứ Tư
(12/06/2019)

Trực giải quyết công tác Văn phòng: Cô Ánh - Cô Tư

Trực cơ quan: Cô D.Hiền

Trực cơ quan: Cô D.Hiền

Thứ Năm
(13/06/2019)

Trực giải quyết công tác Văn phòng: Cô Ánh - Cô Tư

Trực cơ quan: Thầy N.Sơn

Trực cơ quan: Thầy N.Sơn

Thứ Sáu
(14/06/2019)

Rà soát hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 (Hiệu trưởng, Văn thư)

Tiếp tục cập nhật hồ sơ Thư viện (Cô N.Anh)

Trực cơ quan: Thầy N.Sơn

Trực cơ quan: Thầy N.Sơn

Thứ Bảy
(15/06/2019)

Trực cơ quan: Cô Hường

Trực cơ quan: Cô Hường

Chủ Nhật
(16/06/2019)

Trực cơ quan: Cô Hường

Trực cơ quan: Cô Hường