Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 24 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 13:37 21/02/2018  

Tuần 8 năm 2018
Từ ngày 19/02/2018 đến ngày 25/02/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/02/2018)

Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất

Trực cơ quan (Theo kế hoạch)

Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất

Trực cơ quan (Theo kế hoạch)

Thứ Ba
(20/02/2018)

Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất

Trực cơ quan (Theo kế hoạch)

Nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất

Trực cơ quan (Theo kế hoạch)

Thứ Tư
(21/02/2018)

Nắm tình hình đi học sau Tết của học sinh khối sáng (HT, TPT)

Xây dựng kế hoạch công tác tuần (BGH)

Tham gia lễ hội vật làng Thủ Lễ (T.Vững, T.Thuần, T.Toàn + 03 HS).

Nắm tình hình đi học sau Tết của học sinh khối chiều (HT, TPT)

Đôn đốc học sinh lớp 8 tham gia học nghề phổ thông (HT).

Thứ Năm
(22/02/2018)

Nắm tình hình chuyên cần của học sinh (BGH).

Thông báo lịch học bồi dưỡng học sinh giỏi (PHT).

13h30: Sinh hoạt tổ chuyên môn.

Thứ Sáu
(23/02/2018)

Kiểm tra nề nếp, số lượng khối 6, 9 (BGH)

9h30 - Dự giao lưu gặp mặt truyền thống Đội tại Nhà thi đấu TDTT huyện (T.Phúng)

Kiểm tra nề nếp, số lượng khối 7, 8 (BGH, TPT)

Thứ Bảy
(24/02/2018)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong học sinh (TPT, GVCN)

Đánh giá thi đua các Liên Đội (TPT)

Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong học sinh (TPT, GVCN)

Chủ Nhật
(25/02/2018)

Trực cơ quan (Bảo vệ)

Trực cơ quan (Bảo vệ)