Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 22:08 28/02/2021  

Tuần 9 năm 2021
Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 07/03/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(01/03/2021)

Hội ý GVCN đầu tuần (Hiệu trưởng, GVCN, TPT)

Sinh hoạt lớp

Vệ sinh các lớp học (HS thực hiện theo lớp)

Hội ý xây dựng kế hoạch công tác đầu tuần (BGH, TPT)

Tuyên truyền công tác phòng dịch Covid-19 trong nhà trường, công văn số 214/BCĐ-VH ngày 10/12/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành cẩm nang hướng dẫn Bộ Quy tắc ứng xử trong phòng, chống dịch COVID-19 (Y tế)

Đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện chuyên cần học Tin học, Thể dục,

Kiểm tra việc hoàn thành BDTX module 2 của giáo viên (T.Vững)

Tuyên truyền công tác phòng dịch Covid-19 trong nhà trường, công văn số 214/BCĐ-VH ngày 10/12/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành cẩm nang hướng dẫn Bộ Quy tắc ứng xử trong phòng, chống dịch COVID-19 (Y tế)

Hội ý GVCN đầu tuần (Hiệu trưởng, GVCN, TPT)

Sinh hoạt lớp

Thứ Ba
(02/03/2021)

Nắm tình hình chuyên cần và lý do học sinh vắng (GVCN, TPT, Văn thư)

Xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện - Đợt II (T.Vững)

13h30 - Họp UBKT Đảng ủy (Hiệu trưởng)

Kiểm tra việc học BDTX module 2 của giáo viên (T.Vững)

Nắm tình hình chuyên cần và lý do học sinh vắng (GVCN, TPT, Văn thư)

Thứ Tư
(03/03/2021)

Kiểm tra việc cập nhật kế hoạch công tác tháng, tuần của các bộ phận (Hiệu trưởng)

Gặp mặt học sinh học bồi dưỡng khối 9 (Hiệu trưởng)

Đôn đốc việc thực hiện phong trào Nuôi heo đất, Kế hoạch nhỏ ở các Chi Đội (TPT)

Kiểm tra vệ sinh, nề nếp khối 6, 9 (TPT, Y tế)

Đôn đốc việc thực hiện phong trào Nuôi heo đất, Kế hoạch nhỏ ở các Chi Đội (TPT)

Kiểm tra vệ sinh, nề nếp khối 7, 8 (TPT, Y tế)

Thứ Năm
(04/03/2021)

Đôn đốc công tác bồi dưỡng học sinh giỏi (BGH)

13h30 - Họp Hội đồng

Thứ Sáu
(05/03/2021)

Nắm tình hình, đôn đốc cài đặt ứng dụng Hue-S trong học sinh khối 6, 9 (GVCN, TPT, Y tế)

Nắm tình hình, đôn đốc cài đặt ứng dụng Hue-S trong học sinh khối 7, 8 (GVCN, TPT, Y tế)

Thứ Bảy
(06/03/2021)

Tổng hợp tình hình chuyên cần, vắng trễ khối 6, 9 (TPT)

Đánh giá nề nếp thi đua khối 6, 9 (TPT)

Đánh giá kế hoach công tác tuần (BGH)

Tổng hợp tình hình chuyên cần, vắng trễ khối 7, 8 (TPT)

Đánh giá nề nếp thi đua khối 7, 8 (TPT)

Đánh giá kế hoach công tác tuần (BGH)

Chủ Nhật
(07/03/2021)