Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 18 tháng 10 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 20:01 17/10/2021  

Tuần 42 năm 2021
Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/10/2021)

Kiểm tra các phòng làm việc, phòng bộ môn (BGH)

Học sinh nghỉ học vì ảnh hưởng lụt

Kiểm tra các phòng làm việc, phòng bộ môn (BGH)

Học sinh nghỉ học vì ảnh hưởng lụt

Thứ Ba
(19/10/2021)

Xây dựng Quy chế nâng lương trước thời hạn (Hiệu trưởng, Kế toán)

Rà soát bổ sung hồ sơ phổ cập - XMC sau kiểm tra (T.Vững, C.Ánh)

Hoàn thành hồ sơ thi đua - hồ sơ sau Hội nghị cán bộ, viên chức (Hiệu trưởng)

Rà soát bổ sung hồ sơ phổ cập - XMC sau kiểm tra (T.Vững, C.Ánh)

Thứ Tư
(20/10/2021)

Họp ban Pháp chế HĐND (Hiệu trưởng)

Kiểm tra nề nếp, đồng phục khối 9 (TPT)

Thứ Năm
(21/10/2021)

Nắm tình hình dạy học bồi dưỡng (Hiệu trưởng)

Kiểm tra nề nếp, đồng phục, vệ sinh khối 8 (TPT)

Thứ Sáu
(22/10/2021)

Nắm tình hình cài ứng dụng VssID của học sinh khối 6, 9 (Hiệu trưởng, y tế)

Nắm tình hình cài ứng dụng VssID của học sinh khối 7, 8 (Hiệu trưởng, y tế)

Thứ Bảy
(23/10/2021)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá nề nếp, thi đua khối 7, 8 (TPT)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá nề nếp, thi đua khối 6, 9 (TPT)

Chủ Nhật
(24/10/2021)