Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 22 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 22:06 16/09/2018  

Tuần 38 năm 2018
Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/09/2018)

Chào cờ.

Hội ý GVCN: Hiệu trưởng - TPT

Giao ban công tác tuần: BGH - TPT - TT Văn phòng

Xây dựng kế hoạch công tác tuần.

Chỉ đạo việc thực hiện chương trình dạy -học: Tuần 5

Tuyên truyền phòng chống bệnh phong trong khối 6, 9 (Y tế, TPT)

Làm việc với UBND xã về cải tạo các phòng học (Hiệu trưởng)

Hội ý GVCN: Hiệu trưởng - TPT

Tuyên truyền phòng chống bệnh phong trong khối 7, 8 (Y tế, TPT)

Chào cờ.

Thứ Ba
(18/09/2018)

Nắm tình hình chuyên cần, nề nếp khối 9 (HT, TPT)

7h30 - Dự tập huấn kiểm tra, đánh giá học sinh khiếm thính (T.p: Hiệu trưởng, Cô Thủy)

8h30 - Họp Liên tịch, rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị CB-CC-VC (Liên tịch)

Kiểm tra nề nếp dạy - học (Hiệu trưởng)

Thứ Tư
(19/09/2018)

Rà soát các văn bản chuẩn bị Hội nghị CB, CC, VC (Hiệu trưởng, CTCĐ, Văn thư)

Rà soát các văn bản chuẩn bị Hội nghị CB, CC, VC (Hiệu trưởng, CTCĐ, Văn thư)

Thứ Năm
(20/09/2018)

Tham gia tập huấn kỹ thuật xây dựng ma trận đề (T.p: Theo Quyết định)

Dạy - học TKB ngày Thứ Bảy

Tham gia tập huấn kỹ thuật xây dựng ma trận đề (T.p: Theo Quyết định)

Dạy - học TKB ngày Thứ Bảy

Thứ Sáu
(21/09/2018)

Tham gia tập huấn kỹ thuật xây dựng ma trận đề (T.p: Theo Quyết định)

Tham gia tập huấn kỹ thuật xây dựng ma trận đề (T.p: Theo Quyết định)

Thứ Bảy
(22/09/2018)

Dạy học TKB Thứ Năm

13h15 - Hội nghị CB, CC, VC: toàn thể Hội đồng.

Chủ Nhật
(23/09/2018)

Trực bảo vệ cơ quan: Bảo vệ

Trực bảo vệ cơ quan: Bảo vệ