Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 20 tháng 02 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 19:52 04/02/2018  

Tuần 6 năm 2018
Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(05/02/2018)

Chào cở - Tặng quà cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (do Ngân hàng EXIMBANK trao tặng).

Hội ý GVCN.

Họp giao ban đầu tuần.

Xây dựng kế hoạch công tác tuần.

13h30 - Họp Đảng ủy (Hiệu trưởng)

Tổng hợp cam kết trong học sinh về thực hiện các quy định của Pháp lệnh 16, Nghị định 36/CP, QĐ 95/TTg, QDD464/BCA và NĐ 167/CP báo cáo Phòng GD&ĐT.

Hội ý GVCN.

Chào cở.

Thứ Ba
(06/02/2018)

7h15 - Họp Hiệu trưởng.

Nắm tình hình chuyên cần của học sinh (BGH, TPT).

Nắm tình hình chuẩn bị ngoại khóa của Tổ Lý -Hóa - Sinh - Công nghệ (BGH, TTCM, TKHĐ)

Thứ Tư
(07/02/2018)

Tham mưu với UBND xã về tình hình học sinh bỏ học trước và sau Tết (Hiệu trưởng)

Kiểm tra việc sắp xếp phòng bộ môn, phòng thực hành (Hiệu trưởng, Thiết bị)

Thứ Năm
(08/02/2018)

Tham dự giải bóng đá học sinh cụm (T.p: Theo QĐ)

13h30: Sinh hoạt chuyên môn cụm môn GDCD tại THCS Nguyễn Đình Anh

Thứ Sáu
(09/02/2018)
Thứ Bảy
(10/02/2018)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá thi đua của Liên đội (TPT).

Chủ Nhật
(11/02/2018)

Trực cơ quan: Bảo vệ.

Trực cơ quan: Bảo vệ.