Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 26 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 20:00 25/03/2019  

Tuần 13 năm 2019
Từ ngày 25/03/2019 đến ngày 31/03/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(25/03/2019)

Tổ chức hoạt động trải nghiệm, tham quan dã ngoại cho học sinh nhân dịp 26.3

Tổ chức hoạt động trải nghiệm, tham quan dã ngoại cho học sinh nhân dịp 26.3

Thứ Ba
(26/03/2019)

Tiếp tục chỉ đạo công tác cập nhật điểm tháng 3 (Chuyên môn, TTCM)

Tiếp tục chỉ đạo công tác cập nhật điểm tháng 3 (Chuyên môn, TTCM)

Thứ Tư
(27/03/2019)

Kiểm tra việc sửa chữa, điều chỉnh sau kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9 (Hiệu trưởng)

Tham gia thuyết trình dự thi sáng tạo TTN-NĐ cấp huyện (C.Trang + 02 HS)

Nắm tình hình chuẩn bị hoạt động ngoại khóa Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ (Hiệu trưởng, TTCM)

Thứ Năm
(28/03/2019)

Kiểm tra công tác cập nhật hồ sơ dạy - học (BGH)

9h00 - Hoạt động ngoại khóa Tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

13h30 - Sinh hoạt chuyên môn cụm tại THCS Phan Thế Phương các môn: Sinh học, Địa lý, Công nghệ

Tập luyện hội thi "Em là chiến sĩ nhỏ Điện Biên"

Thứ Sáu
(29/03/2019)

Tiếp tục sắp xếp, cập nhật hồ sơ Thư viện (N.Anh)

13h30 - Họp Hiệu trưởng 

Tập luyện hội thi "Em là chiến sĩ nhỏ Điện Biên"

Thứ Bảy
(30/03/2019)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá nề nếp, thi đua khối 7, 8 (TPT)

Tập huấn khai thác và sử dụng ngân hàng đề tại Sở (Thầy Quang)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá nề nếp, thi đua khối 6, 9 (TPT)

Tập huấn khai thác và sử dụng ngân hàng đề tại Sở (Thầy Quang)

Chủ Nhật
(31/03/2019)

Trực cơ quan: Bảo vệ

Trực cơ quan: Bảo vệ