Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 19 tháng 08 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2017

Cập nhật lúc : 10:19 15/08/2017  

Tuần 33 năm 2017
Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(14/08/2017)

7h30 - Tổ chức thi lên lớp, chấm thi lên lớp (K/h chuyên môn)

Báo cáo tình hình học chính trị đầu năm (HT)

13h30 - Tổ chức thi lên lớp, chấm thi lên lớp (K/h chuyên môn)

Thứ Ba
(15/08/2017)

7h30 - Khối 6, 9 vệ sinh, trang trí các phòng học.

Khối 6 tổ chức tìm hiểu về nhà trường.

Sắp xếp, vệ sinh phòng thiết bị dùng chung (Thiết bị).

In danh sách học sinh các khối lớp (Văn thư)

Thứ Tư
(16/08/2017)

Học sinh khối 7, 8 lao động (GVCN, Y tế)

8h00 - Họp Liên tịch.

Dự Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 tại UBND (Thầy Thuần).

Lao động vệ sinh khuôn viên trường (GVCN, Y tế)

Thứ Năm
(17/08/2017)

Tổ văn phòng sắp xếp khu vực làm việc, sắp xếp các phòng chức năng.

Vệ sinh khu vực trước cổng trường (Bảo vệ)

Trang hoàng lễ 19.8 và 2.9 (Bảo vệ)

Thứ Sáu
(18/08/2017)

7h30 - Tập trung học sinh theo xuất học.

Học sinh chép thời khóa biểu

13h30 - Tập trung học sinh theo xuất học.

Học sinh chép thời khóa biểu

Thứ Bảy
(19/08/2017)

7h30 - Họp Hội đồng.

Tổng vệ sinh trường học.

Chủ Nhật
(20/08/2017)

Trực bảo vệ cơ quan.

Trực bảo vệ cơ quan.