Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 22 tháng 08 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 18:17 18/08/2019  

Tuần 34 năm 2019
Từ ngày 19/08/2019 đến ngày 25/08/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/08/2019)

Chào cờ

Hội ý GVCN đầu tuần

Họp giao ban - Xây dựng kế hoạch công tác tuần

Rà sát công tác tháng 8 (Hiệu trưởng)

Nắm tình hình học sinh đến lớp đầu năm học (GVCN, TPT, Văn thư)

Nắm tình hình học sinh đến lớp đầu năm, nề nếp đầu năm (GVCN, TPT, Văn thư)

Báo cáo kế hoạch công tác tháng 8 (Hiệu trưởng)

Chào cờ - Họp GVCN.

Lao động: Lớp 6.3; 9.2; 9.3

Thứ Ba
(20/08/2019)

Lao động vệ sinh khuôn viên trường (C.Hiền)

Xây dựng kế hoạch tập luyện văn nghệ (Chi đoàn)

Nắm tình hình chuyên cần của HS khối 6, 9 (TPT)

Lập danh sách học sinh khối 8 đăng ký học nghề năm học 2019-2020

Lao động: Lớp 8.3

Nắm tình hình chuyên cần của HS (TPT)

Kiểm tra nề nếp khối 7, 8 (TPT)

Xây dựng kế hoạch tập luyện văn nghệ (Chi đoàn)

Thứ Tư
(21/08/2019)

Kiểm tra máy tính các phòng bộ môn (Thiết bị)

Kiểm tra nề nếp các lớp (Tổng phụ trách)

Cập nhật hồ sơ, bổ sung số liệu thư viện (Thư viện)

13h30 - Đảng ủy giám sát Chi bộ (Chi ủy, Đảng viên)

Kiểm tra nề nếp các lớp (Tổng phụ trách)

Lao động: Lớp 9.1

Thứ Năm
(22/08/2019)

8h00: Dự lễ trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo, khó khăn, hiếu học tại Phòng GD&ĐT (Thầy Phúng, 02 HS + PHHS)

Đôn đốc công tác cập nhật kế hoạch dạy học, đăng ký và sử dụng TBDH (Chuyên môn)

Kiểm tra máy tính các phòng bộ môn (Thiết bị)

13h30: Hội nghị Tổ chuyên môn, Tổ Văn phòng

Thứ Sáu
(23/08/2019)

Cập nhật hồ sơ, bổ sung số liệu thư viện (Thư viện)

Lao động: Lớp 7.3

Cập nhật hồ sơ, bổ sung số liệu thư viện (Thư viện)

Thứ Bảy
(24/08/2019)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Kiểm tra nề nếp các lớp, tổng hợp đánh giá thi đua  (Tổng phụ trách)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Kiểm tra nề nếp các lớp, tổng hợp đánh giá thi đua  (Tổng phụ trách)

Chủ Nhật
(25/08/2019)