Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 14 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 19:43 08/12/2019  

Tuần 50 năm 2019
Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 15/12/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(09/12/2019)

Chào cờ 

Hội ý GVCN: Hiệu trưởng - TPT

Triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49

Giao ban công tác tuần: BGH - TPT - TT Văn phòng

Xây dựng kế hoạch công tác tuần.

7h30 - Dự tổng kết nhiệm vụ KD-SX-DV năm 2019 của HTX Phú Thanh (T.Vững)

Tập huấn công tác Đội tại Thị xã Hương Thủy (T.Phúng)

Chào cờ 

Hội ý GVCN: Hiệu trưởng - TPT

Triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49

13h30 - Tham dự Hội nghị kiểm điểm đảng viên cuối năm 2019 tại Trường TH số 1 Quảng Thành (Hiệu trưởng)

Thứ Ba
(10/12/2019)

7h30 - Họp rà soát công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia 2019 tại UBND (Hiệu trưởng)

Kiểm tra tình hình thực hiện chương trình các khối 6, 9 (T.Vững)

Nắm tình hình triển khai đề cương ôn tập các bộ môn khối 7, 8 (Hiệu trưởng)

Thay các bóng đèn các phòng học lớp 8.2, 8.3, phòng Tin học (T.Huy)

Thứ Tư
(11/12/2019)

Nắm tình hình triển khai đề cương ôn tập các bộ môn khối 6, 9 (Hiệu trưởng)

Hoàn thành hồ sơ kiểm điểm cuối năm báo cáo Đảng ủy (Hiệu trưởng)

Dự thi thuyết trình đề tài KH-KT cấp huyện (N.Phương, H.Nhi + T.Huy)

13h30 - Họp rà soát công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia 2019 tại UBND (Hiệu trưởng)

Kiểm tra nề nếp, vệ sinh các lớp khối 7, 8 (T.Phúng, C.Hiền)

Thứ Năm
(12/12/2019)

Kiểm tra tình hình thực hiện chương trình các khối 7, 8 (T.Vững)

7h30 - Tập huấn Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai tại THPT Quốc Học (C.Trinh)

13h30 - Sinh hoạt chuyên môn

13h30 - Tập huấn Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai tại THPT Quốc Học (C.Trinh)

Thứ Sáu
(13/12/2019)

Kiểm tra việc cập nhật đánh vắng, cập nhật điểm (T.Vững)

Rà soát kế hoạch tổ chức ngoại khóa chào mừng ngày 22/12 (Hiệu trưởng, TTCM Văn - Sử - Địa - GDCD, TPT);

Kiểm tra việc cập nhật đánh vắng, cập nhật điểm (T.Vững)

Thứ Bảy
(14/12/2019)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá nề nếp khối 6, 9 (TPT)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá nề nếp khối 7, 8 (TPT)

Chủ Nhật
(15/12/2019)