Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 21:28 21/02/2021  

Tuần 8 năm 2021
Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/02/2021)

Chào cờ

Sinh hoạt lớp

Vệ sinh 

Hội ý xây dựng kế hoạch công tác đầu tuần (BGH, TPT)

Tuyên truyền công tác phòng dịch Covid-19 trong nhà trường (Y tế)

Thông báo đến học sinh nhận học bổng Z.F

Đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện chuyên cần học Tin học, Thể dục

Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo về Quy định lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 (T.Vững)

Tuyên truyền công tác phòng dịch Covid-19 trong nhà trường (Y tế)

Thông báo đến học sinh nhận học bổng Z.F

Chào cờ

Sinh hoạt lớp

Lao động: lớp 9.2

Thứ Ba
(23/02/2021)

7h30-Họp Đảng ủy (Hiệu trưởng)

Nắm tình hình chuyên cần và lý do học sinh vắng (GVCN, TPT, Văn thư)

Lao động: lớp 8.3

Kiểm tra việc cập nhật kế hoạch công tác tháng, tuần của các bộ phận (Hiệu trưởng)

Nắm tình hình chuyên cần và lý do học sinh vắng (GVCN, TPT, Văn thư)

Thứ Tư
(24/02/2021)

7h30 - Họp UBKT Đảng ủy (Hiệu trưởng)

Kiểm tra vệ sinh, nề nếp khối 6, 9 (TPT, Y tế)

Đôn đốc việc thực hiện phong trào Nuôi heo đất, Kế hoạch nhỏ ở các Chi Đội (TPT)

Lao động: lớp 7.1

Rà soát các kế hoạch đã thực hiện trong tháng 02 (Hiệu trưởng)

Rà soát các kế hoạch tuyên truyền, phòng chống dịch trong nhà trường (Hiệu trưởng, Y tế)

Đôn đốc việc thực hiện phong trào Nuôi heo đất, Kế hoạch nhỏ ở các Chi Đội (TPT)

Kiểm tra vệ sinh, nề nếp khối 7, 8 (TPT, Y tế)

Thứ Năm
(25/02/2021)

8h50- Họp giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi khối 7,8 (BGH)

Nắm tình hình bồi dưỡng học sinh giỏi (BGH)

Lao động: lớp 7.1

13h30 - Sinh hoạt tổ chuyên môn; triển khai chuyên đề môn Tiếng Anh

13h30 - Học sinh nhận học bổng quỹ bảo trợ Z.F tại Trung tâm BD CT huyện (11 học sinh)

Thứ Sáu
(26/02/2021)

Nắm tình hình học sinh tham gia bồi dưỡng tại huyện (BGH)

Lao động: lớp 6.3

Thứ Bảy
(27/02/2021)

Tổng hợp tình hình chuyên cần, vắng trễ khối 6, 9 (TPT)

Đánh giá nề nếp thi đua khối 6, 9 (TPT)

Đánh giá kế hoach công tác tuần (BGH)

Tổng hợp tình hình chuyên cần, vắng trễ khối 7, 8 (TPT)

Đánh giá nề nếp thi đua khối 7, 8 (TPT)

Đánh giá kế hoach công tác tuần (BGH)

Chủ Nhật
(28/02/2021)