Thứ Hai, 21/01/2019

Buổi sáng

Chào cờ - Hội ý GVCN các khối lớp.

Giao ban đầu tuần - Xây dựng kế hoạch công tác tuần (BGH - TPT - Tổ VP).

Gặp mặt học sinh giỏi khối 9 tham gia thi cấp huyện (BGH)

Buổi chiều

Gặp mặt học sinh giỏi khối 8 tham gia thi cấp huyện (BGH).

Chào cờ - Hội ý GVCN các khối lớp.

Thứ Ba, 22/01/2019

Buổi sáng

Dự Khai mạc hội thi HS cấp huyện (Hiệu trưởng)

Học sinh tham gia thi HS giỏi cấp huyện (T.p: Theo Q.Đ)

Buổi chiều

Học sinh tham gia thi HS giỏi cấp huyện (T.p: Theo Q.Đ)

Thứ Tư, 23/01/2019

Buổi sáng

Học sinh tham gia thi HS giỏi cấp huyện (T.p: Theo Q.Đ)

Tham dự Đại hội MTTQVN xã Quảng Thành

Buổi chiều

Học sinh tham gia thi HS giỏi cấp huyện (T.p: Theo Q.Đ)

Kiểm tra việc thực hiện công tác BDTX (Hiệu trưởng)

Thứ Năm, 24/01/2019

Buổi sáng

7h30 - Họp Liên tịch (BGH, CTCĐ, TTCM, TPT, Chi đoàn, T.Tra)

Buổi chiều

13h30 - Sinh hoạt tổ chuyên môn - Thao giảng chuyên đề.

Thứ Sáu, 25/01/2019

Buổi sáng

Kiểm tra hoạt động dạy - học.

Phân công trực cơ quan Tết Kỷ Hợi (Hiệu trưởng)

Buổi chiều

Kiểm tra hoạt động dạy - học.

Thứ Bảy, 26/01/2019

Buổi sáng

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá nề nếp thi đua các khối 6, 9 (TPT)

Buổi chiều

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá nề nếp thi đua các khối 7, 8 (TPT)

Chủ Nhật, 27/01/2019

Buổi sáng

Trực bảo vệ cơ quan: Bảo vệ.

Buổi chiều

Trực bảo vệ cơ quan: Bảo vệ.