Thứ Hai, 19/11/2018

Buổi sáng

Chào cờ.

Hội ý GVCN (TPT)

Triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48

Gửi giấy mời tham dự tọa đàm 20.11 (Văn thư)

Hội ý - xây dựng kế hoạch đầu tuần.

Buổi chiều

Chào cờ.

Hội ý GVCN (TPT)

Triển khai Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48

Tổng hợp đề KTHK1 báo cáo Phòng GD&ĐT (PHT)

Dự tọa đàm kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 tại Phòng GD&ĐT (Hiệu trưởng, CT Công đoàn)

Kiểm tra thực hiện chuyên cần các khối lớp.

Thứ Ba, 20/11/2018

Buổi sáng

Rà soát tổng kết thi GV dạy giỏi cấp trường (PHT, Thủ quỹ)


Buổi chiều

14h30 - Tổ chức tọa đàm 20.11 (Toàn thể CB, GV, NV)

Thứ Tư, 21/11/2018

Buổi sáng

Nắm tình hình chuyên cần, nề nếp khối 6, 9 (TPT)

Buổi chiều

Nắm tình hình chuyên cần, nề nếp khối 7, 8 (TPT)

Thứ Năm, 22/11/2018

Buổi sáng

Nắm tình hình BD học sinh giỏi (Hiệu trưởng)

Nắm tình hình thực hiện các đề tài sáng tạo KH-KT của các tổ CM (PHT)

Buổi chiều

13h30 - Sinh hoạt chuyên môn, triển khai chuyên đề tổ Lý - Hóa - Sinh - Công nghệ

Thứ Sáu, 23/11/2018

Buổi sáng

8h00: Họp Hội đồng xét nâng lương 6 tháng cuối năm (Thành phần: Theo Quyết định)

Buổi chiều

Kiểm tra việc cập nhật điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ (BGH)

Thứ Bảy, 24/11/2018

Buổi sáng

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá thi đua, thực hiện nề nếp các khối 6, 9 (TPT)

Buổi chiều

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá thi đua, thực hiện nề nếp các khối 7, 8 (TPT)

Chủ Nhật, 25/11/2018

Buổi sáng

Trực bảo vệ cơ quan: Bảo vệ

Buổi chiều

Trực bảo vệ cơ quan: Bảo vệ