Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 20 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Học sinh trườngTHCS Đặng Tất được Huyện Đoàn huyện Quảng Điền tổ chức bàn giao “ Ngôi nhà khăn quàng đỏ".
Ngày 14/9, Huyện đoàn Quảng Điền đã tổ chức lễ bàn giao “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho gia đình em Nguyễn Thị Thanh Bình, học sinh lớp 8 trường THCS Đặng Tất xã Quảng Thành Quảng Điền.