Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 09 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Học sinh trườngTHCS Đặng Tất được Huyện Đoàn huyện Quảng Điền tổ chức bàn giao “ Ngôi nhà khăn quàng đỏ".
Ngày 14/9, Huyện đoàn Quảng Điền đã tổ chức lễ bàn giao “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho gia đình em Nguyễn Thị Thanh Bình, học sinh lớp 8 trường THCS Đặng Tất xã Quảng Thành Quảng Điền.

Trang 2/6
1 2 3 4 5 6