Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 29 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Hoạt động ngoại khóa về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai hướng đến chào mừng năm học mới.
Trường Trung học cơ sở Đặng Tất là một trong 05 trường của huyện Quảng Điền được Dự án sáng kiến về phát triển địa phương thích ứng biến đổi khí hậu tài trợ về thực hiện “Nâng cao nhận thức và kỹ năng về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho ...

Trang 4/7
1 2 3 4 5 6 7