Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Hoạt động ngoại khóa về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai hướng đến chào mừng năm học mới.
Trường Trung học cơ sở Đặng Tất là một trong 05 trường của huyện Quảng Điền được Dự án sáng kiến về phát triển địa phương thích ứng biến đổi khí hậu tài trợ về thực hiện “Nâng cao nhận thức và kỹ năng về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho ...

Trang 4/7
1 2 3 4 5 6 7