Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 18 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thư viện ảnh