Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác "

Ngày 30 tháng 06 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Video

Video

Ngữ văn lớp 9: Hướng dẫn tự học - Nghĩa tường minh và hàm ý


Toán lớp 9: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): Unit 10 Space travel (A Closer Look 1)


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Unit 10: Life on other planets Getting Started - Listen and Read


Ngữ văn lớp 9: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ


Toán lớp 9: Luyện tập: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): Unit 10 Space Travel (Skills 1) Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Natural Disasters (Read Language focus 1) Ngữ văn lớp 9: Hướng dẫn tự học - Nghĩa tường minh và hàm ý Toán lớp 9: Công thức nghiệm của ph


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): Unit 10 Space Travel (Skills 1)


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Natural Disasters (Read Language focus 1)


Ngữ văn lớp 9: Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích


Toán lớp 9: Chương III. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Celebrations read


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): English in the world a closer look 1


Toán lớp 9: Hình học luyện tập góc nội tiếp


Ngữ văn lớp 9: Viếng lăng bác (Viễn Phương)


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): UNIT 8. Celebrations - Language focus


Tiếng Anh lớp 9 (2 hệ 10 năm): UNIT 9. English in the world - A closer look


Toán 9 - Chương IV. Bài 1: Hàm số Y = aX² (a#0)


Ngữ văn lớp 9: Hướng dẫn tự học - Sang thu nói với con


Ngữ Văn 9 - Nghị luận về một số vấn đề tư tưởng đạo lý


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): Review 3 - Tiết 1


Toán lớp 9: Ôn tập chương III (tiết 2)


Toán lớp 9: Phương trình bậc hai một ẩn


Ngữ văn lớp 9: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Review - Units 7, 8


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): SAVING ENERGY


Ngữ văn lớp 9: Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải


Tiếng Anh lớp 9: UNIT8 TOURISM SKILL 1 (tiết 1)


Toán lớp 9: Chương 4. Đồ thị hàm số y ax² (bài 2 )


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): Unit 8. Tourism (tiết 2)


Toán 9 - Hình học - Góc nội tiếp


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Unit 7. Saving energy (tiết 2)


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): UNIT 8. Celebrations – getting started + Listen and read


Phòng chống COVID 19 clip 1


Ngữ văn 9: CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): UNIT 9. English in the world (Skills 1-Page 38)


Phòng chống COVID 19 clip 2


Toán 9: LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ CUNG (hình học)


Ngữ Văn 9 - Liên kết câu và liên kết đoạn văn


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): UNIT 8. Tourism (A closer look 2 - Page 22-23)


Quảng Điền


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Unit 7. Language focus 1,2