Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Video

Video

Ngữ văn lớp 9: Hướng dẫn tự học - Nghĩa tường minh và hàm ý


Toán lớp 9: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): Unit 10 Space travel (A Closer Look 1)


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Unit 10: Life on other planets Getting Started - Listen and Read


Ngữ văn lớp 9: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ


Toán lớp 9: Luyện tập: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): Unit 10 Space Travel (Skills 1) Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Natural Disasters (Read Language focus 1) Ngữ văn lớp 9: Hướng dẫn tự học - Nghĩa tường minh và hàm ý Toán lớp 9: Công thức nghiệm của ph


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): Unit 10 Space Travel (Skills 1)


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Natural Disasters (Read Language focus 1)


Ngữ văn lớp 9: Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích


Toán lớp 9: Chương III. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Celebrations read


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): English in the world a closer look 1


Toán lớp 9: Hình học luyện tập góc nội tiếp


Ngữ văn lớp 9: Viếng lăng bác (Viễn Phương)


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): UNIT 8. Celebrations - Language focus


Tiếng Anh lớp 9 (2 hệ 10 năm): UNIT 9. English in the world - A closer look


Toán 9 - Chương IV. Bài 1: Hàm số Y = aX² (a#0)


Ngữ văn lớp 9: Hướng dẫn tự học - Sang thu nói với con


Ngữ Văn 9 - Nghị luận về một số vấn đề tư tưởng đạo lý


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): Review 3 - Tiết 1


Toán lớp 9: Ôn tập chương III (tiết 2)


Toán lớp 9: Phương trình bậc hai một ẩn


Ngữ văn lớp 9: Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Review - Units 7, 8


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): SAVING ENERGY


Ngữ văn lớp 9: Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải


Tiếng Anh lớp 9: UNIT8 TOURISM SKILL 1 (tiết 1)


Toán lớp 9: Chương 4. Đồ thị hàm số y ax² (bài 2 )


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): Unit 8. Tourism (tiết 2)


Toán 9 - Hình học - Góc nội tiếp


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Unit 7. Saving energy (tiết 2)


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): UNIT 8. Celebrations – getting started + Listen and read


Phòng chống COVID 19 clip 1


Ngữ văn 9: CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): UNIT 9. English in the world (Skills 1-Page 38)


Phòng chống COVID 19 clip 2


Toán 9: LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ CUNG (hình học)


Ngữ Văn 9 - Liên kết câu và liên kết đoạn văn


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): UNIT 8. Tourism (A closer look 2 - Page 22-23)


Quảng Điền


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Unit 7. Language focus 1,2