Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 19 tháng 08 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức trường lớp

Tin tức trường lớp

Chất lượng dạy và học ở trường THCS Đặng Tất (Quảng Thành)
Trong những năm vừa qua, trường THCS Quảng Thành có chiều hướng phát triển trong phong trào “Dạy tốt, học tốt” của huyện. Nhà trường thường xuyên chủ động nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng chất lượng đạo đức, văn hóa, chất lượng mũi nhọn, rèn luyện kỹ năng sống và ...