Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 13 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Trường THCS Đặng Tất tham gia Hội thi Tiếng hát "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" cấp huyện
Ngày 13.4.2019, Trường THCS Đặng Tất tham gia hội thi “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng Điền - Phòng Giáo dục ...

Trang 8/14