Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 14 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Kết quả kỳ thi IOE cấp huyện của Trường THCS Đặng Tất
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền đã ra Quyết định số 24/QĐ-PGD&ĐT ngày 21/01/2015 về việc khen thưởng các tập thể đạt giả ...

Trang 8/11