Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 05 tháng 08 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Kết quả kỳ thi IOE cấp huyện của Trường THCS Đặng Tất
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Điền đã ra Quyết định số 24/QĐ-PGD&ĐT ngày 21/01/2015 về việc khen thưởng các tập thể đạt giả ...

Trang 11/14