Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 14 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức

Tin tức

Giáo viên và học sinh Trường THCS Đặng Tất mitting phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam.
Sáng ngày 19/5, lúc 7h30 tại Trường THCS Đặng Tất, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, 400 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Đặng Tất ...

Trang 9/11