Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:58 12/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2015, từ 12/10/2015 đến 18/10/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 9 

1. Thực hiện chương trình tuần 9.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Kiểm tra 1 tiết chung đề: Sáng thừ năm (15.10)

                                        Tiết 4 - Đại số 9

                                        Tiết 5 - Hình học 7

                     GV coi: T. Sơn, T. Hòa, T. Cường, T. Thiện.

4. Chiều thứ năm (15.10) - 13h30 - Sinh hoạt CM.

                                                    Thao giảng chuyên đề: Tiết 1 - T. Mai

                                                                                      Tiết 7 - T. Long

5. KTTD T. Vũ     Chiều thứ tư - tiết 9 - Toán 8.1 - GV dự: T. Mai, T. Thiện.

                         Sáng thứ bảy - tiết 3 - Toán 6.3 - GV dự: T. Mai, T. Thiện.

6. GV toàn tổ nộp hồ sơ cá nhân cho CM kiểm tra ngày thứ tư (14.10)

7. Rà soát chương trình Hình học 9 chuẩn bị KT chung đề vào tuần 10. 

Các tin khác