Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:58 12/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 42 năm 2015, từ 12/10/2015 đến 18/10/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 9 

1. Thực hiện chương trình tuần 9.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Kiểm tra 1 tiết chung đề: Sáng thừ năm (15.10)

                                        Tiết 4 - Đại số 9

                                        Tiết 5 - Hình học 7

                     GV coi: T. Sơn, T. Hòa, T. Cường, T. Thiện.

4. Chiều thứ năm (15.10) - 13h30 - Sinh hoạt CM.

                                                    Thao giảng chuyên đề: Tiết 1 - T. Mai

                                                                                      Tiết 7 - T. Long

5. KTTD T. Vũ     Chiều thứ tư - tiết 9 - Toán 8.1 - GV dự: T. Mai, T. Thiện.

                         Sáng thứ bảy - tiết 3 - Toán 6.3 - GV dự: T. Mai, T. Thiện.

6. GV toàn tổ nộp hồ sơ cá nhân cho CM kiểm tra ngày thứ tư (14.10)

7. Rà soát chương trình Hình học 9 chuẩn bị KT chung đề vào tuần 10. 

Các tin khác