Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:13 29/03/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 13 năm 2016, từ 28/03/2016 đến 03/04/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 32 

1. Thực hiện PPCT tuần 30.

2. Cập nhật các thông tin kịp thời, đúng quy định.

3. Thứ năm (31.3)

   Sáng: KT chung đề môn Hình học 8, Hình học 9 - GV coi: T. Mai, T. Quý, T. Vũ, T. Sơn, T. Hòa. (T3-4)

   Chiều: 13h30 Họp Hội đồng.

4. Động viên, hướng dẫn HS chuẩn bị tham dự kì thi HSG cấp Tỉnh.

5. Tăng cường dự giờ, thăm lớp cá nhân hoàn thành chỉ tiêu.

6. Rà soát chương trình chuẩn bị KT chung đề vào tuần 33 môn Dại số 7, Đại số 9.

Các tin khác