Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 16 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:53 23/01/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 4 năm 2014, từ 20/01/2014 đến 26/01/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3/HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 3/HKII.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Tiếp tục bồi dưỡng HSG, GVDG cấp Tỉnh.

4. Nắm vững số lượng HS trước và sau đợt nghỉ Tết Giáp Nghọ, giảm nghuy cơ bỏ học.

5. Thứ năm - 23.1 - 13h30.

    Tập huấn sử dụng Bảng thông minh tại trường.

6. Tăng cường KTTX ổn định nề nếp học tập.

Các tin khác