Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 17:09 30/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 14 năm 2015, từ 30/03/2015 đến 05/04/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 32 

1. Thực hiện chương trình tuần 11/HKII.

2. Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Rà soát chương trình chuẩn bị KT chung đề vào tuần 12/HKII - Các môn: Hình 9, Hình 8, Số 6.

4. KTTD dự giờ T. Long: Thứ hai - T7 - Tin 9.4

5. Ra đề KTHKII đề xuất nộp chuyên môn: Toán 9 - T. Quý, Toán 8 - T. Sơn, Toán 7 - C. Nhân, Toán 6 - T. Thiện.

6. Thứ năm (02.4) 9h00 - Họp Hội đồng.

7. Nộp hồ sơ GV cho CM: Thứ tư (01.4) T. Hòa, T. Long.

8. Ngoại khóa ATGT cho Khối 9 - 13h30 - Thứ ba (31.3)

9. Đánh giá KTTD hk2 - 8h00 Thứ sáu (03.4) - Tổ trưởng, T. Hòa, T. Long.

Các tin khác