Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:02 12/11/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2018, từ 12/11/2018 đến 18/11/2018 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 13

  I. Kế hoạch trọng tâm:

1. Thực hiện chương trình tuần 13

2. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, cập nhật điểm vào sổ, cổng thông tin.

3. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học,  phòng bộ môn.

4. Duy trì công tác BDHSG. Gặp mặt học sinh thi MTCT, học sinh đang học bồi dưỡng tại THCS Đặng Dung.

5. Tiếp tục công tác dự giờ thăm lớp. 

6. Thứ tư: Thầy Sơn đi tập huấn ở trường THCS PHong Sơn.

Dạy thay: Tiết 1; 2: Thầy Thiện, Tiết 4; 5: C Nhân.

7. Thứ 5 (15/11) : tiết 3;4 học bù TKB thứ 5.

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tiết 2: thầy Quý, lớp 6/4

8. Thứ sáu (16/11):

Đưa HS thi MTCT cấp Tỉnh: thầy Quý.

Dạy thay:Tiết 1; 2: Thầy THiện, Tiết 3: C Nhân

9 . Họp hội đồng thẩm định sản phẩm sáng tạo KHKT cấp trường. Họp chiều thứ 6 lúc 14 giờ: thầy Thiện, C Nhân

Các tin khác