Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 22 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 13:57 18/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 7 năm 2019, từ 11/02/2019 đến 17/02/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 26 

1. Thực hiện chương trình tuần 5 học kỳ 2.

2. Theo dõi chuyên cần của học sinh sau tết nguyên đán báo BGH để có biện pháp vận động HS đi học kịp thời.

3. Thực hiện dạy bồi dưỡng HSG khối 7 và K8.

4. Thầy Long lên kế hoạch dạy thử môn Tin Học dạy cụm.

5.Thừ năm (13/02/2019):

1h30: Họp chuyên môn.

2h15: Thao giảng: Thầy Sơn.

3h00: Sinh hoạt chuyên môn tổ.

6. Thực hiện kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ, cập nhật điểm vào sổ và lên mạng.

Các tin khác