Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 13:24 14/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 3 năm 2019, từ 14/01/2019 đến 20/01/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3 HK2

1. Thực hiện chương trình tuần 2 HK2.

2. Cập hật thông tin chính xác, kịp thời.

3. Thực hiện soạn giảng theo cv 40 PGD&ĐT ngày 22 tháng 3 năm 2018 của PGD Quảng Điền

4. Tăng cường sử dụng ĐDDH và ƯDCNTT vào dạy học.

5. Thứ năm (17/01)

9h15: Sơ kết Hội đồng.

13h30: Hop PHHS khối 6; K9

15h15: Họp PHHS khối 7; K8.

Các tin khác