Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 08 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 13:24 14/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 3 năm 2019, từ 14/01/2019 đến 20/01/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 3 HK2

1. Thực hiện chương trình tuần 2 HK2.

2. Cập hật thông tin chính xác, kịp thời.

3. Thực hiện soạn giảng theo cv 40 PGD&ĐT ngày 22 tháng 3 năm 2018 của PGD Quảng Điền

4. Tăng cường sử dụng ĐDDH và ƯDCNTT vào dạy học.

5. Thứ năm (17/01)

9h15: Sơ kết Hội đồng.

13h30: Hop PHHS khối 6; K9

15h15: Họp PHHS khối 7; K8.

Các tin khác