Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 22 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:05 30/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 5 năm 2018, từ 29/01/2018 đến 04/02/2018 )

1. Thực hiện chương trình tuần 22

2. Nắm chắc số lương HS, tăng cường kiểm tra SL.

3. Thứ năm: sinh hoạt chuyên môn cụm:

Toán : trường THCS Lê Xuân.

Tin : trường THCS Đặng Hữu Phổ.

4. Chiều thứ bảy: dự giờ thầy Thiện tiết 2 lớp 7/2.

Các tin khác