Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 17 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:05 30/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 24
( Tuần 5 năm 2018, từ 29/01/2018 đến 04/02/2018 )

1. Thực hiện chương trình tuần 22

2. Nắm chắc số lương HS, tăng cường kiểm tra SL.

3. Thứ năm: sinh hoạt chuyên môn cụm:

Toán : trường THCS Lê Xuân.

Tin : trường THCS Đặng Hữu Phổ.

4. Chiều thứ bảy: dự giờ thầy Thiện tiết 2 lớp 7/2.

Các tin khác