Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:12 12/01/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 20
( Tuần 2 năm 2020, từ 06/01/2020 đến 12/01/2020 )

1.Thực hiện coi thi và chấm thi theo phân công.

2. Báo cáo điểm thi và vào điểm thi HK1.

3. Thực hiện phân công chuyên môn hk2 từ 10/01/2020.

4. Thực hiện chương trình học kỳ 2 bắt đầu từ thứ sáu ngày 10/01/2020.

5. Góp ý, xây dựng bài dạy thi GVG thầy Quý. 

Các tin khác