Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 21 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:29 15/04/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 15 năm 2017, từ 10/04/2017 đến 16/04/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 34

1. Thực hiện chương trình tuần 31.

2. Cập nhật thông tin kịp thời theo đúng quy định.

3. Tham gia tập huấn theo kế hoạch của Sở GD và ĐT - T. Mai.

4. Dạy thay T. Mai theo phân công: 

   Thứ hai - T. Quý. Thứ ba - T. Sơn.

   Thứ tư - T. Thiện. Thứ sáu - C. Nhân.

5. Tăng cường ôn tập HKII cho HS.

6.  Thứ Năm (13.4.2017):

     13h30 - Hội thảo công tác chủ nhiệm năm học 2016 - 2017

Các tin khác