Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 21 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:24 03/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2019, từ 04/11/2019 đến 10/11/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 12

1. Thực hiện chương trình tuần 12.

2. Cập nhật lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng TBDH, cập nhật điểm đảm bảo.

3. Tăng cường bồi dưỡng HSG các bộ môn khối 8; 9, phụ đạo hs yếu trong tiết dạy.

4. Thứ năm (07/11)

9h00: Họp hội đồng sư phạm.

13h30: Ngoại khóa 

5. GV viết bài BDTX nội dung 1.

6. Ra đề cương ôn tập và đề thi HK1:

Toán 9: T Sơn; Toán 8: T Hòa; Toán 7: T Thiện; Toán 6: C Nhân.

Tin 6, tin 8: T Long

Tin 7 T Quý

Tin 9: T Sơn

7. Dạy thay thầy Long:

Thứ ba: tiết 6 đến tiết 10: C Nhân

Thứ tư: tiết 1 đến tiết 4: T Quý

Thứ bảy: tiết 1 đến tiết 4: T Quý

              tiết 6; 7: T Sơn

Các tin khác