Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 06 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:24 03/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 12
( Tuần 45 năm 2019, từ 04/11/2019 đến 10/11/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 12

1. Thực hiện chương trình tuần 12.

2. Cập nhật lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng TBDH, cập nhật điểm đảm bảo.

3. Tăng cường bồi dưỡng HSG các bộ môn khối 8; 9, phụ đạo hs yếu trong tiết dạy.

4. Thứ năm (07/11)

9h00: Họp hội đồng sư phạm.

13h30: Ngoại khóa 

5. GV viết bài BDTX nội dung 1.

6. Ra đề cương ôn tập và đề thi HK1:

Toán 9: T Sơn; Toán 8: T Hòa; Toán 7: T Thiện; Toán 6: C Nhân.

Tin 6, tin 8: T Long

Tin 7 T Quý

Tin 9: T Sơn

7. Dạy thay thầy Long:

Thứ ba: tiết 6 đến tiết 10: C Nhân

Thứ tư: tiết 1 đến tiết 4: T Quý

Thứ bảy: tiết 1 đến tiết 4: T Quý

              tiết 6; 7: T Sơn

Các tin khác