Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:06 01/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 40 năm 2013, từ 30/09/2013 đến 06/10/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 8

1. Thực hiện chương trình tuần 7.
2. Chủ nhật (6.10) dạy bù TKB thứ hai.
3. Thứ năm (3.10)

  - Họp hội đồng (13h30)

  - Hội nghị Công đoàn trường (15h)

4. Kiểm tra 1 tiết chung đề môn Số học 6

    Tiết 4 sáng thứ năm (3.10) giáo viên bộ môn nhắc HS.

    Giáo viên coi: Nhân, Cường, Thiện, Sơn, Quý.

        

Các tin khác