Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:00 10/01/2021  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 2 năm 2021, từ 11/01/2021 đến 17/01/2021 )

KẾ HOẠCH TUẦN 18:

1. Thực hiện chương trình: Hoàn tất chương trình HK1.

2. Tăng cường dạy BD HSG cho HS khối 8, khối 9.

3. Hoàn thành nhận xét vào số điểm cá nhân và hồ sơ HK1.

4. Thứ năm: (14/01/2021)

Sáng : Tổng kết Đảng bộ xã (T Quý, C Nhân)

Chiều: 13h30: Tập huấn TEMIC, GV mang theo Laptop.

14h30: Sơ kết tổ chuyên môn.

Các tin khác