Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 07 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:07 03/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 10 năm 2014, từ 03/03/2014 đến 09/03/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 7/HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 7/hk2.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Chuẩn bị tham gia Hội thi GVDG cấp Tỉnh: T. Quang, T. Sơn.

4. Thứ năm (06.3) 13h30: Họp Hội đồng.

5. Tham gia Lễ Kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3.

Các tin khác