Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 03 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:58 27/11/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 47 năm 2013, từ 18/11/2013 đến 24/11/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 15 

1. Nghỉ lụt (thứ 2 18.11)

2. Thứ ba 19.11 Sáng: Thi cắm hoa HS.

                       Chiều: Tọa đàm kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

3. Nghỉ học toàn trường.

4. Thứ năm 21.11 (13h30) Sinh hoạt CM.

 

 

Các tin khác