Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 17 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:45 21/04/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 17 năm 2019, từ 22/04/2019 đến 28/04/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 36

- GV theo dõi số lượng học sinh hàng ngày và nguyên nhân học sinh nghỉ học;

- Thực hiện chương trình: Tuần 15  - HK 2;

- Tăng cường công tác ôn tập học kỳ II đảm bảo kiến thức cho học sinh;

- GV cập nhật điểm trên cổng thông tin, kiểm tra việc thực hiện chương trình;

- Tổ chức kiểm tra, chấm kiểm tra HKII môn:  Tin học các khối 6, 7, 8, 9. 

- Rà soát các chỉ tiêu trong HK II để thực hiện kế hoạch đảm bảo;

Các tin khác