Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 13:30 24/11/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2019, từ 25/11/2019 đến 01/12/2019 )

Kế hoạch tuần 15.

1. Thực hiện chương trình tuần 15.

2. Tăng cường bồi dưỡng HSG để HS chuẩn bị thi trong tháng 01.

3. Cập nhật điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra địng kỳ vào sô, lên mạng.

4. Thực hiện dạy và ôn tập cho HS, phát đề cương ôn tập đến HS.

5.Đại Hội Chi Bộ: T Quý, C Nhân

Thứ hai: 16h: Đại hội trù bị.

Thứ ba: Đại Hội Chi bộ (chính thức).

6. Thứ năm: 13h30: Sinh hoạt chuyên môn.

7. Thứ bảy(30/11/2019) Thao giảng: tiết 8: Lớp 6/3: Thầy Long.

Các tin khác