Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 18:04 20/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 17 năm 2015, từ 20/04/2015 đến 26/04/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 35 

1. Thực hiện chương trình tuần 14/HKII.

2. Cập nhật lịch báo giảng, sổ điểm kịp thời.

3. KT chung đề: Hình học 6 - Sáng thứ tư, T5: T.Mai, T.Hòa, T.Thiện, T.Quý.

4. Sáng thứ năm (20.4) Sinh hoạt CM - 9h00

    - Góp ý các tiết dạy: Thao giảng, KTTD.

    - Triển khai viết BDTX - ND1; 3.

    - Xét SKKN của GV - CSTĐ cơ sở.

    - Nhắc lại TT 58 Đánh giá kết quả HS.

    - KT thực hiện chương trình.

5. Chiều thứ năm - 13h30 - Ngoại khóa Tiết kiệm năng lượng: GVCN khối 7; 8.

Các tin khác