Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:24 09/11/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 10
( Tuần 46 năm 2020, từ 09/11/2020 đến 15/11/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 10

1. Thực hiện chương trình tuần 8; 9.

2. Cập nhật thông tin, lịch báo giảng kịp thời.

3. Tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh giỏi.

4. GV chủ động dạy bù kịp chương trình.

5. Nộp đề KTGK hạn cuối thứ sáu (13/11), đề KTHK 1 hạn cuối 20/11/2020

Toán 6: C Nhân; Toán 7: Thầy Hòa

Toán 8; Tin 7:  thầy Quý; Toán 9; Tin 9:  thầy Sơn; Tin 6; 8: thầy Long

6. Thứ năm(12/11) 

         13h30: Sinh hoạt chuyên môn.

          14h00: thao giảng: thầy Quý.

           Kiểm tra hồ sơ GV.

7. Thanh tra toàn diện: cô Nhân

Tiết 3: sáng thứ tư 6/1

Tiết 2: sáng thứ năm 9/1

GV dự: thầy Thiện, thầy Sơn.

8. Chủ nhật(15/11): Dạy bù TKB thứ ba.

Các tin khác