Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:49 06/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 15 năm 2015, từ 06/04/2015 đến 12/04/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 33 

1. Thực hiện chương trình tuần 12 - HK2.

2. Cập nhật kịp thời, chính xác lịch báo giảng.

3. Các bộ môn chưa kịp chương trình, có kế hoạch dạy bù. (K9 - tuần 13, K678 - tuần 12)

4. Triển khai đề cương ôn tập HK2 cho HS.

5. Thứ năm (09.4)

    Sáng: KT một tiết chung đề

              Tiết 3 - Hình học 9.

              Tiết 4 - Hình học 8.

             GV coi: Mai, Hòa, Vũ, Quý, Sơn.

   Chiều: 13h30 - Sinh hoạt CM cụm tại THCS Nguyễn Hữu Dật - Môn Tin học.

6. Rà soát CT chuẩn bị KT chung đề Số học 6 vào tuần 34.

7. Nộp đề KTHK2 đề xuất.

Các tin khác