Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:49 06/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 15 năm 2015, từ 06/04/2015 đến 12/04/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 33 

1. Thực hiện chương trình tuần 12 - HK2.

2. Cập nhật kịp thời, chính xác lịch báo giảng.

3. Các bộ môn chưa kịp chương trình, có kế hoạch dạy bù. (K9 - tuần 13, K678 - tuần 12)

4. Triển khai đề cương ôn tập HK2 cho HS.

5. Thứ năm (09.4)

    Sáng: KT một tiết chung đề

              Tiết 3 - Hình học 9.

              Tiết 4 - Hình học 8.

             GV coi: Mai, Hòa, Vũ, Quý, Sơn.

   Chiều: 13h30 - Sinh hoạt CM cụm tại THCS Nguyễn Hữu Dật - Môn Tin học.

6. Rà soát CT chuẩn bị KT chung đề Số học 6 vào tuần 34.

7. Nộp đề KTHK2 đề xuất.

Các tin khác