Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 06 tháng 12 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 13:52 07/03/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 10 năm 2018, từ 05/03/2018 đến 11/03/2018 )

Thực hiện chương trình tuần 26.

Cập nhật rhông tin kịp thời, đúng quy định.

Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối 7, khối 8.

Nộp đề kiểm tra định kỳ HK2.

Xây dựng đề cương HK2 nộp mail tổ:

Toán 6 : cô Nhân

Toán 7 : thầy Thiện

Toán 8 : thầy Sơn.

Toán 9 : thầy Quý.

Thứ năm (08/03): 7h15' : Tập huấn PPDH.

KTTD:

Thầy Sơn: Tiết 6 thứ hai: Toám 7/4.

Thầy Long: Tiết 9, Tin 9/4.

Thao giảng : thầy Hòa:

Tiết 2, thứ ba(06/03) Toán 6/3 ( GV không có tiết dạy tham dự đông đủ).

Các tin khác