Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:16 01/06/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 42
( Tuần 23 năm 2020, từ 01/06/2020 đến 07/06/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 10 HK2 (Từ 01/06/2020 đến 07/06/2020)

1. Thực hiện chương trình tuần 10 học kỳ 2.

2. Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác, cập nhật điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ lên cổng TTĐT và số điểm.

3. Thực hiện dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh K7;8. GV dạy BD 8 theo dõi chuyên cần của học sinh tham gia học BD ở Đặng Dung.

4. Thực hiện vừa dạy vừa kết hợp ôn tập cho học sinh. GV thiếu tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

5. Rà soát, chuẩn bị cho chuyên đề tổ HK2.

6. Dự giờ kiểm tra toàn diện thầy Hòa: Tiết 9, thứ tư ngày 03/06): Lơpớ 6/1

Kiểm tra hồ sơ: chiều thứ tư (03/06)

7. Thứ năm (04/6/2020)

13h00: Họp chi bộ.

14h30: Họp hội đồng.

Các tin khác