Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:59 22/08/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2018, từ 20/08/2018 đến 26/08/2018 )

Tuần 1:

1. Ổn định nề nếp dạy và học.

2. Thực hiện chương trình tuần 1.

3. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

4. GVCN theo dõi số lượng báo cáo BGH.

5. Hoàn thành các loại hồ sơ quy định.

6. Lập danh sách, kế hoạch BD HSG và TKB nộp chuyên môn.

7. Xây dựng kế hoạch sử dụng ĐDDH HK 1.

8. Thứ năm (23/08)

13h30: sinh hoạt chuyên môn tổ với các nội dung:

* Xây dựng kế hoạch cá nhân, lớp, tổ.

* Xây dựng PP chương trình bộ môn.

* Xác định đề tài sáng tạo KHKT.

Các tin khác