Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:28 06/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 37 năm 2020, từ 07/09/2020 đến 13/09/2020 )

Kế hoạch tuấn 1 năm học 2020 - 2021:

1. Thực hiện chương trình tuần 1 và PCCM, TKB HKI từ 07/9/2020.. Ổn định nề nếp dạy và học.

2. GV thực hiện, hoàn tất PPCT tất cả các bộ môn theo CV 3280/BGD - ĐT để áp dụng ngay từ đầu năm học.

3. GV xây dựng kế hoạch sử dụng TBDH, lên lịch báo giảng và cập nhật thực hiện sử dụng TBDH ngay từ đầu tuần.

4. GV dạy BD xây dựng KH dạy bồi dưỡng theo chuyên đề, chủ đề; Lập danh sách HSG bộ môn; TKB dạy nộp CM 12/9.

5. Xây dựng KH sử dụng TBDH bộ môn HKI.

6. Thứ 5 (10/9) - 13h30: Hội nghị tổ chuyên môn 

Các tin khác