Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 26 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:09 09/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2015, từ 09/11/2015 đến 15/11/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 13 

1. Thực hiện chương trình tuần 13.

2. Cập nhật các thông tin theo quy định.

3. Đăng kí tiết dạy tham dự Hội thi GVDG cấp trường từ 11 - 17.11

            T. Quý, T. Long.

4. KT chung đề môn Hình học 8: Sáng thứ năm (12.11) tiết 3 - GV coi: T. Cường, T. Thiện, T. Vũ, T. Sơn, T. Hòa.

5. Chiều thứ năm (12.11) 13h30 Sinh hoạt CM.

6. Ra đề cương ôn tập HKI nộp trường: Toán 9 - T. Sơn, Toán 8 - T. Thiện, Toán 7 - T. Hòa, Toán 6 - T. Quý.

7. Tiếp tục bồi dưỡng HSG, đốc thúc HS tham gia thi Violympic.

Các tin khác