Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 30 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 19:56 30/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 3 năm 2018, từ 15/01/2018 đến 21/01/2018 )

 1. Thực hiện CT tuần 20

2. Cập nhật thông tin kịp thời.

3. Nộp danh sách và triển khai dạy BD HSG khối 7 (Toán, MTCT)

4. Thứ năm (18/01)

Tập huấn cách cập nhật , quản lí nhân sự qua mạng.

Sơ kết tổ chuyên môn.

5. Chủ nhật: Họp PHHS theo kế hoạch nhà trường:

K6, K9 : 7h30

K7; K8 : 9h

Các tin khác