Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 28 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 17:02 14/04/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 16 năm 2015, từ 13/04/2015 đến 19/04/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 34 

1. Thực hiện chương trình tuần 13.HKII.

2. Cập nhật lịch báo giảng, sổ điểm đúng quy định.

3. Kiểm tra một tiết chung đề - Số học 6 - tiết 5 Thứ tư (16.4) GV coi: T. Mai, T. Hòa, T. Thiện, T. Cường.

4. Thứ năm (16.4)

    13h30 Sinh hoạt chuyên môn.

    14h00 Thao giảng chuyên đề: T. Long, T. Thiện.

    Đánh giá chuẩn GV năm học 2014 - 2015.

5. Rà soát chương trình chuẩn bị KT chung đề Hình học 6 vào tuần 35.

6. GV có kế hoạch dạy bù kịp chương trình chung của Phòng GD.

Các tin khác