Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 09 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:23 09/12/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 50 năm 2013, từ 09/12/2013 đến 15/12/2013 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 18.

1. Thực hiện chương trình tuần 16.

2. Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Tiếp tục hoàn thành các cột điểm HKI.

4. Chiều thứ năm (12.12) 13h30

    Sinh hoạt CM cụm tại THCS Đặng Tất - môn Vật lí.

5. KTTD T. Điệp - Dự giờ:

    Chiều thứ tư (11.12) - Tiết 4 - Lý 8.1 - T. Mai, T. Thiện.

    Chiều thứ bảy (14.12) - Tiết 4 - Lý 7.1 - T. Trung. T. Quang.

6. Nộp hồ sơ GV cho CM kiểm tra cuối HKI (Thứ ba 10.12)

Các tin khác