Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 13 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 17:04 06/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2014, từ 06/10/2014 đến 12/10/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 8

1. Thực hiện chương trình tuần 8.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Sáng thứ năm - 09.10. Sinh hoạt tổ CM: Thao giảng

      Tiết 3 - T.Vũ

      Tiết 4 - C.Nhân

4. Rà soát chương trình chuẩn bị KT một tiết chung đề vào tuần 9: Đại số 9 - Hình học 7.

5. Cập nhật hoàn thành hồ sơ GV.

Các tin khác