Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 17:04 06/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2014, từ 06/10/2014 đến 12/10/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 8

1. Thực hiện chương trình tuần 8.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Sáng thứ năm - 09.10. Sinh hoạt tổ CM: Thao giảng

      Tiết 3 - T.Vũ

      Tiết 4 - C.Nhân

4. Rà soát chương trình chuẩn bị KT một tiết chung đề vào tuần 9: Đại số 9 - Hình học 7.

5. Cập nhật hoàn thành hồ sơ GV.

Các tin khác