Trọng thầy mới được làm thầy ''

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 21:44 17/12/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 51 năm 2018, từ 17/12/2018 đến 23/12/2018 )

KẾ HOẠCH TUẦN 18:

1. Dạy và học theo TKB thứ 2, thứ 3.

2. Tiếp tục hướng dẫn cho học sinh ôn tập HKI .

3. Duy trì công tác BD HSG.

4. Cập nhật các thông tin kịp thời, chính xác.

5. Hoàn thành cập nhật điểm HKI môn Tin học.

6. Coi và chấm thi HKI từ ngày 19/12 đến 22/12 theo quyết định coi thi, chấm thi BGH nhà trường.

Các tin khác