Sau thực phẩm, giáo dục là nhu cầu số một của dân tộc ''

Ngày 27 tháng 11 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:11 02/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 22
( Tuần 6 năm 2015, từ 02/02/2015 đến 08/02/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 4/HKII 

1. Thực hiện chương trình tuần 4/HKII.

2. Cập nhật lịch báo giảng chính xác, kịp thời.

3. Thứ năm (05.02)

    Sáng: 9h00 - Sơ kết HKI hội đồng trường.

    Chiều: 13h30 - Sinh hoạt chuyên môn cụm - Môn Toán - THCS Nguyễn Hữu Đà.

4. Rà soát chương trình chuẩn bị kiểm tra một tiết chung đề vào tuần 5 - Môn: Đại 9 - Đại 7.

5. Nộp đề kiểm tra một tiết đề xuất.

6. GV tự lên kế hoạch dự giờ, thăm lớp.

Các tin khác