Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 22 tháng 11 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 10:08 14/09/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2015, từ 14/09/2015 đến 20/09/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5 

1. Thực hiện chương trình tuần 5.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Đăng kí mua bổ sung TBDH bộ môn.

4. Động viên, hướng dẫn HS tham gia thi Violympic.

5. Tập huấn: Giải toán bằng MTCT tại Sở GD - T. Quý. Thứ ba 15.9 - Dạy thay ; T. Thiện.

6. Tiếp tục bồi dưỡng HSG các bộ môn.

Các tin khác