Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 29 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:05 02/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 10 năm 2015, từ 02/03/2015 đến 08/03/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 28 

1. Thực hiện chương trình tuần 7/hk2.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Triển khai công tác bồi dưỡng HSG các bộ môn.

4. Thứ năm (05.3) - 9h00 - Họp hội đồng.

                             11h00 - Tọa đàm kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

5. Rà soát chương trình chuẩn bị kiểm tra một tiết chung đề vào tuần 29 các môn: Hình 7 - Đại 8.

6. Hoàn thành BDTX nội dung 2 theo công văn của Phòng GD.

 

 

Các tin khác