Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 15 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:05 02/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 28
( Tuần 10 năm 2015, từ 02/03/2015 đến 08/03/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 28 

1. Thực hiện chương trình tuần 7/hk2.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Triển khai công tác bồi dưỡng HSG các bộ môn.

4. Thứ năm (05.3) - 9h00 - Họp hội đồng.

                             11h00 - Tọa đàm kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3

5. Rà soát chương trình chuẩn bị kiểm tra một tiết chung đề vào tuần 29 các môn: Hình 7 - Đại 8.

6. Hoàn thành BDTX nội dung 2 theo công văn của Phòng GD.

 

 

Các tin khác