Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 17:41 30/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 18 năm 2014, từ 28/04/2014 đến 04/05/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 15/KHII

1. Thực hiện chương trình tuần 15/hk2.

2. Tiếp tục ôn tập cho HS theo đề cương các bộ môn.

3. Hoàn thành các cột điểm, cập nhật điểm theo đúng quy định.

4. Tiếp tục KTHK2 các môn Tin - Công nghệ.

5. Nghỉ Lễ ngày 30.4 - 01.5.

6. GV cần có kế hoạch dạy bù để kết thúc tuần 16hk2 trước ngày 07.5.

Các tin khác